SerkanEKEN

İşinizi Kolaylaştıracak Linux Komutları

Komut Satırı Kısayol Tuşları

Komut Açıklama Ctrl + Alt + F1 Bir sonraki terminale geçmektedir. Ctrl + Alt + T Terminal ekranını açar. Ctrl + Shift + W Terminal ekranını kapatır. Ctrl + A İmlecin bulunduğu komut satırında, imleç en başa gider. Yazılar silinmez. Ctrl + E İmlecin bulunduğu komut satırında, imleç en sona gider. Yazılar silinmez. Alt + F İmlecin bulunduğu kelimenin sonuna gider. Alt + B İmlecin bulunduğu kelimenin başına gider. Ctrl + F İmlecin bulunduğu karakterin önündeki karaktere gider. Ctrl + B İmlecin bulunduğu karakterin arkasındaki karaktere gider. Ctrl + U İmlecin bulunduğu yerden satırın başına kadar ki kısmı keser(panoya ekler.) Ctrl + Y Terminalde son kestiğimizi imlecin bulunduğu yere yapıştırır. Ctrl + W İmlecin bulunduğu kelimenin öncesini siler, bulunduğu kelime dışındaki diğer kelimeleri silmez. Ctrl + K İmlecin bulunduğu yerden satırın sonuna kadar ki kısmı keser(panoya ekler.) Alt + T Bu kısayol tuşu, imleç boşluktaysa kendisinden önceki iki kelimeyi ya da imleç kelimenin üzerindeyse üzerinde bulunduğu kelimeyi ve önceki kelimeyi yer değiştirir. Alt + L İmleçten sonraki bütün harfleri küçük harf(lowercase) yapar. Alt + U İmleçten sonraki bütün harfleri büyük harf(uppercase) yapar. Alt + C İmlecin üzerinde bulunduğu harfi büyük yapar ve imleç kelimenin sonuna gider. Alt + D İmlecin üzerinde bulunduğu harf ile beraber kelimenin sonuna kadar keser. Alt + . Önceki komuttaki son kelimeyi yazdırır. Ctrl + T İmleçten önceki iki karakteri yer değiştirir. Ctrl + R Önceden kullandığınız komutları aratır. Ctrl + G Ctrl + R'deyken bulduğunuz komuta girmeden direk çıkar. Ctrl + J Ctrl + R'deyken bulduğunuz komutu çalıştırmadan kopyalamanızı sağlar. Değişiklik yapabilirsiniz. Alt + R Ctrl + R'deyken bulduğunuz komut değiştirdiysek, değişiklikten önceki haline geri getirir. Bir daha bu kısayolu kullanırsak yaptığımız değişikliğe döner. Ctrl + P Geçmişte kullanılan komutları geriye doğru komut satırına getirir. Yukarı tuşu ile aynı işlevi görür. Ctrl + N Komut geçmişinde ileri doğru gitmemizi sağlar. Aşağı tuşu ile aynı işlevi görür. Ctrl + L Ekranı temizler. Clear komutu ile aynı işlev. Ctrl + Alt + F7 Daha önceden açmış olduğunuz sonra CTRL + Alt + F1 ile çıktığınız X oturumuna geri döner. Ctrl + Alt + Del Sistemi kapatıp reboot (baştan başlatmak) etmek anlamına gelir. Konsoldaki shutdown (kapat) komutu gibi davranır. Reset (Sıfırlama) tuşuna basmayıp bunu tercih etmeniz gerekir. Ctrl + C Mevcut komutu durdur. Genelde konsoldaki basit komutlar için kullanılır. Ctrl + D Eğer sizden girdi kabul eden bir konsol komutundaysanız dosya sonu (EOF) yollar, promptaysanız logout olursunuz. O yüzden iki defa basmayın.(Geçerli kabuk oturumundan çıkar.) Ctrl + S Uzun çıktı içeren komutların çıktı vermesini durdurur. Komut çalışmaya devam eder. Ctrl + Q Ctrl + S'den sonra kullanılırsa komutun çıktı vermesini sağlar. Ctrl + Z Çalışmakta olan komutu duraklatır. Duraklatılan komut bg ile arka planda çalışır. fg ile ön planda çalışır. jobs ile duraklatılan programlar görünür. Shift + Insert Yapıştırma işlemini klavyeden yapar.